Familieret

Familieret

Vi skaber sikkerhed om arv og testamente.

Når du får udarbejdet et testamente, er det dig, der bestemmer – ellers er det lovgivningen.
De fleste kan opnå en økonomisk fordel ved at disponere i tide. Et testamente kan indeholde en lang række forskellige bestemmelser om økonomiske og praktiske spørgsmål.
Det er vigtigt at oprette et testamente, selvom man er gift og kun har fælles børn.
Man opnår ikke arveret som ugifte samlevende, selvom man måske har levet sammen i mange år. Det er især vigtigt at oprette et testamente, hvis én eller begge har børn fra tidligere forhold. Du er altid velkommen til at kontakte Advokatcentret og aftale et orienterende møde.

En ægtepagt kan forebygge problemer.

Hvis der ikke er oprettet en ægtepagt, får man automatisk formuefællesskab, når man gifter sig. Det kan være fornuftigt at oprette en ægtepagt, hvis man f.eks. har pensionsopsparing eller en virksomhed.
Det har særlig betydning, hvis ægtefællerne har særbørn, fordi både ægtefællen og børnene er arvinger. Få mere at vide om de mange muligheder. Aftal et møde med Advokatcentret.

Juridisk rådgivning ved separation og skilsmisse.

Opløsningen af et samliv er en svær situation. Advokatcentret tilbyder dig professionel rådgivning, der kan hjælpe dig igennem.
Det er vigtigt, at du får den rigtige rådgivning på et tidligt tidspunkt. Hvis du ikke ønsker at fortsætte samlivet med din ægtefælle eller registrerede partner, har du ret til separation, og du kan normalt søge om skilsmisse efter 6-12 måneders separation.
Jeres formue skal som hovedregel deles ligeligt mellem dig og din ægtefælle. Jeres eventuelle pensioner er også en del af formuen. Pligten til at forsørge sit barn gælder normalt til barnet fylder 18 år, og forsøgerpligten fortsætter efter skilsmisse. Få en mødeaftale med Advokatcentret.

Juridisk rådgivning og praktisk hjælp ved dødsfald.

Behandlingen af et dødsbo kan få stor betydning bl.a. for betaling af afgift og skat. Tal med Advokatcentret, så I opnår den bedst mulige løsning.
Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder, men mange er ikke klar over, hvilke konsekvenser deres valg kan have i forbindelse med f.eks. betaling af skat og afgift.

Advokatcentret kan påtage sig hele dødsbobehandlingen og tage sig af alle de praktiske og  juridiske opgaver undervejs.

Vi udfærdiger den lovpligtige åbningsstatus og boopgørelse med beregning af afgifter og evt. skat. Advokatcentret kan også sørge for praktiske ting som f.eks. rydning af afdødes bolig samt salg af indbo på auktion og betaling af udgifter i boperioden med afdødes midler.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en orientering om mulighederne.

© Copyright - www.advokatcentret.dk